top of page

Sức mạnh của sức mạnh

Một truyện tranh ngắn gốc về sức mạnh được phát hiện của một cô vượt qua nỗi sợ hãi chứng vẹo cột sống của mình.

(sử dụng arrows in trình xem PDF để duyệt từng trang)

bottom of page